Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (480)
Trích yếu: Về việc triển khai hệ thống Tổng đài di động
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP
Ngày ban hành:
14/05/2020
Ngày có hiệu lực:
14/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Chương trình hành động của BHXH tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
27/02/2020
Ngày có hiệu lực:
27/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp công dân trong tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19)
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v điều chỉnh nội dung công văn số 592/BHXH-VP ngày 31/3/2020 của BHXH tỉnh Nghệ An.
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực