Số / Ký hiệu: 1284/BHXH-QLT
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
09/07/2020
Ngày có hiệu lực:
09/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1284/BHXH-QLT: V/v thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Nội dung trong tệp đính kèm