Số / Ký hiệu: 748/QĐ-BHXH
Trích yếu: V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Linh
Loại văn bản:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
748/QĐ-BHXH: V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Linh
Nội dung trong tệp đính kèm