Số / Ký hiệu: 960/BHXH-VP
Trích yếu: Về việc triển khai hệ thống Tổng đài di động
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
960/BHXH-VP: Về việc triển khai hệ thống Tổng đài di động
Nội dung trong tệp đính kèm