Số / Ký hiệu: 892/BHXH-QLT
Trích yếu: Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực:
Người kí:
Lê Viết Thức
Ngày ban hành:
14/05/2020
Ngày có hiệu lực:
14/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
892/BHXH-QLT: Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP
Nội dung trong tệp đính kèm