Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (488)
Trích yếu: Về việc tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ
Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày có hiệu lực:
03/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ
Ngày ban hành:
25/06/2020
Ngày có hiệu lực:
25/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
09/07/2020
Ngày có hiệu lực:
09/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT thuộc các địa bàn sắp xếp theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14.
Ngày ban hành:
02/07/2020
Ngày có hiệu lực:
02/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày có hiệu lực:
22/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm tuyên truyền BHXH, BHYT; kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam.
Ngày ban hành:
16/06/2020
Ngày có hiệu lực:
16/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo thay đổi số tài khoản chuyên thu BHXH của BHXH tỉnh Nghệ An mở tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An
Ngày ban hành:
01/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực