Nghệ An: Tuyên truyền vận động người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM

06/07/2020 09:45 AM


Nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2020, nhằm mục đích tuyên truyền vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM); trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2020, tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn thành phố Vinh, với sự phối hợp của Bưu điện và các Ngân hàng thương mại, BHXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện tuyên truyền vận động và hướng dẫn người hưởng trong việc thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt sang ATM.

Tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng chuyển đổi hình thức nhận lương hưu qua tài khoản ATM (Ảnh Thùy Dương)

Các nhóm tuyên truyền phát hành Thư ngỏ của BHXH tỉnh Nghệ An tuyên truyền tiện ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua ATM; phát hành các loại tờ gấp tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT cho người hưởng; để thông qua người hưởng vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tuyên truyền tại Nghĩa Đàn (Ảnh Thái Giang)

Trên địa bàn các huyện, hoạt động tuyên truyền này cũng đang được BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện triển khai ngay tại các điểm chi trả.

Tuyên truyền tại Quỳ Hợp (Ảnh Xuân Hoàng)

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua ATM tại các điểm chi trả sẽ được triển khai trong các kỳ chi trả tháng 7, tháng 8 và các thời gian tiếp theo.

Việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) sẽ tạo điều kiện cho người dân trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Thay vì phải đến tận các điểm chi trả, chờ đợi để nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua ATM trước ngày 04 hàng tháng. Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua ATM tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người hưởng và đặc biệt phù hợp xu thế chung của xã hội.

BHXH tỉnh Nghệ An khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM. BHXH tỉnh phối hợp với các Ngân hàng để mở thẻ ATM miễn phí. Trường hợp Ngân hàng thu phí mở thẻ, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với cơ quan bưu điện để thực hiện thanh toán số tiền mở thẻ ATM cho người hưởng.

Một số hình ảnh tiêu biểu

Tuyên truyền tại thành phố Vinh (Ảnh Đức Lâm)

Tuyên truyền tại thành phố Vinh (Ảnh Linh Chi)

Tại thành phố Vinh (Ảnh Thùy Dương)

Tại thành phố Vinh (Ảnh Ngô Hằng)

Tại thành phố Vinh (Ảnh Linh Chi)