BHXH tỉnh Nghệ An Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ cấp bách tháng 4/2020

06/04/2020 09:03 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; để đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; chiều ngày 06/4/2020, BHXH tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để triển khai nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong tháng 4/2020. Đồng chí Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì. Các đồng chí Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng tham dự theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu kết nối Internet.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, một số vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất chương trình công tác tháng 4/2020 của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; ý kiến của các đồng chí Phó Giám đốc;  Giám đốc BHXH tỉnh đã kết luận, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong điều kiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về phòng chống dịch bệnh; triển khai các giải pháp để quản lý thời gian, khối lượng công việc của viên chức, người lao động trong đơn vị trong thời gian bố trí làm việc tại nhà. Tuyệt đối không bỏ sót, bỏ quên, bỏ qua nhiệm vụ.

Các đơn vị cần chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian phòng, chống dịch bệnh; biến khó khăn, thách thức thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai đóng BHXH, BHYT và giải quyết chế độ BHXH cho người lao động; đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục hành chính; mang lại các tiện ích cho người dân, đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện TTHC về BHXH, BHYT trong giai đoạn dịch bệnh (như việc cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (không thay đổi thông tin); chuyển đổi phương thức nhận lương hưu từ tiền mặt sang nhận qua tài khoản cá nhân ATM…); chú trọng các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh BHYT… gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngay trong ngày 31/3/2020, BHXH tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 592/BHXH-VP về việc xử lý công việc trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch covid-19. Theo đó, ngoài việc bố trí cán bộ, viên chức thường trực tại Bộ phận một cửa BHXH tỉnh, huyện, thị xã để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; BHXH tỉnh đã yêu cầu công chức viên chức, người lao động toàn ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc ngay tại nhà, đảm bảo đúng tiến độ phát huy hiệu quả.

 

Hà Liên