Người dân yên tâm trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT trong thời gian cách ly toàn xã hội

01/04/2020 04:28 PM


Ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội, nhưng việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn được cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An giải quyết kịp thời. Tính đến 16h ngày 01/4/2020, riêng tại BHXH tỉnh đã có 120 người dân đến trực tiếp giao dịch.

Đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh phát khẩu trang miễn phí cho người dân khi đến giao dịch - một trong những hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của BHXH tỉnh Nghệ An theo chỉ đạo của TTCP. 

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khoẻ cho CCVC và toàn xã hội, BHXH tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách trong việc phòng, chống dịch covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và của UBND tỉnh, cụ thể:

1. Bố trí cho CCVC trong đơn vị sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà; giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam; trình, duyệt, ban hành văn bản qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tiến độ, chất lượng thực hiện công việc được giao.

2. Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: Bố trí CCVC trực phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của tổ chức, cá nhân… Yêu cầu CCVC và các tổ chức, cá nhân khi giao dịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg.

3. CCVC toàn ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 trong thời gian làm việc tại nhà và công sở; hạn chế tối đa việc đi lại từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.

4. Phối hợp với Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5.  Thường trực, hỗ trợ kịp thời việc giải quyết công việc qua môi trường mạng./.

Hà Trần