UBND tỉnh Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ chính sách BHXH, BHYT năm 2020

05/02/2020 02:29 PM


Sáng nay, ngày 05/02/2020, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ trì Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị gồm có: Đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Lê Trường Giang – Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An. Đại diện Lãnh đạo BHXH Việt Nam có đồng chí Đào Việt Ánh – Phó Tổng Giám đốc, tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thị xã, các phòng ban có liên quan cấp huyện, các đơn vị sử dụng lao động, cá nhân được tặng kỷ niệm chương, các đơn vị, cá nhân khen thưởng tham dự Hội nghị. Hội nghị vinh dự đón tiếp các đồng chí nguyên là lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đ/c Lê Trường Giang – Giám đốc BHXH tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị
Năm 2019, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, người lao động toàn tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là của BHXH Việt Nam, Bộ Y tế, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2019, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; UBND tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp, cơ quan BHXH phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH trên địa bàn; tăng cường phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp và lao động giữa các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thuế tỉnh, Cục Thống kê, BHXH tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, an toàn, hiệu quả; triển khai các biện pháp ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH trong các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, hưu trí…. Tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lý, chi trả chế độ BH thất nghiệp; qua đó khắc phục được việc lạm dụng, thất thoát quỹ BH thất nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH; chỉ đạo ngành BHXH phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động; đặc biệt chú trọng phối hợp giữa BHXH tỉnh và Công an tỉnh triển khai quyết liệt việc thanh, kiểm tra, xử lý nợ đọng tại các đơn vị; tăng cường công tác giám định, thanh tra kiểm tra tại các cơ sở KCB để phòng, chống các hành vi vi phạm trong quản lý nguồn quỹ KCB BHYT. Thông qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện tình trạng vi phạm pháp luật BHXH, BHYT tại một số đơn vị; phát hiện kịp thời các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT;  từ đó xử lý nghiêm các vi phạm; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT được chú trọng với sự tham gia tích cực, có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể các cấp. Công tác tuyên truyền vì thế đã không ngừng đổi mới cả về hình thức, nội dung; linh hoạt trong cách thức tổ chức, đa dạng trong phương thức tiếp cận; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh Nghệ An đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. kết thúc năm 2019, ngành BHXH tỉnh được đánh giá là đơn vị xếp thứ 3 trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính năm 2019; tăng 02 bậc so với năm 2018.

Kết thúc năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,5% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của HĐND và UBND tỉnh giao,vượt 2,3% chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Toàn tỉnh có 2.912.328 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đạt 102,88% kế hoạch, tăng 30.412 người (1,1%) so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tính đến 31/12/2019 vượt ngưỡng 6.300 tỷ đồng, đạt 104,56% so với kế hoạch giao, tăng 663,8 tỷ đồng so với năm 2018. Số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giảm 26,4% so với năm 2018.

Toàn tỉnh giải quyết và quản lý chi trả các chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH cho 278.234 lượt người (tăng 7.507 lượt người so với năm 2018) với tổng số tiền hơn 8.900 tỷ đồng (tăng hơn 600 tỷ đồng so với năm 2018). Thanh toán các chế độ khi đi KCB BHYT cho hơn 5,5 triệu lượt người KCB BHYT.
  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Việt Ánh – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, kịp thời, có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các huyện, thành, thị trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong suốt 25 năm qua, đặc biệt là trong năm 2019. Trong thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ BHXH, BHYT trên địa bàn; trong đó chú trọng các giải pháp nhằm phát triển, mở rộng bao phủ BHXH, BHYT; tăng cường quản lý nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT được sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của người dân; công tác thông tin, truyền thông cần được ưu tiên, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để phát huy thế mạnh của các ngành trong công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của nhân dân, người lao động về chính sách BHXH, BHYT. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo BHXH tỉnh trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương những thành tích trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2019. Đồng thời yêu cầu các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH để thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm; đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Bộ Chính trị, Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh nhà trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng đến công tác quản lý chi phí KCB BHYT; công tác giải quyết chế độ cho người lao động tại các đơn vị nợ, giải thể, ngừng hoạt động; chức danh ngành nghề nặng nhọc, độc hại cho người lao động tại các ngành đặc thù và kiến nghị với Chính phủ nâng mức hỗ trợ kinh phí cho người dân tham gia BHXH tự nguyện v.v.

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long gửi lời chúc mừng tới BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh Nghệ An nói riêng. Chúc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển; phấn đấu xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Trướng cho tập thể BHXH tỉnh Nghệ An 25 năm xây dựng và phát triển vì sự nghiệp an sinh xã hội (1995-2020).
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp BHXH và Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành có nhiều đóng góp trong sự nghiệp BHXH và nhiều thành tích trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho các tập thể ngoài ngành.


Hà Liên