Nghệ An: Khối các cơ quan Trung ương triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

20/11/2019 09:34 AM


Chiều 15/11, tại cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An, Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo, Trưởng các phòng nghiệp vụ, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 8 đơn vị trong Khối thi đua tham dự Hội nghị. Bao gồm: Cục Hải quan Nghệ An, Cục Thống kê Nghệ An, Cục Thuế Nghệ An, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An và BHXH Nghệ An. Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung về phát động thi đua, đăng ký thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua đảm bảo trang trọng, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tác động tích cực, đem lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương và Ngành phát động, xây dựng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ, đặc điểm tình hình từng đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các hình thức khen thưởng và danh hiệu cao quý.

Các đơn vị thành viên trong Khối tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ, ngành và UBND tỉnh nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của tỉnh; tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động tình nghĩa.

Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh, cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), chuyên đề năm 2019. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các đơn vị đã chú trọng đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh nội dung nêu gương, làm gương trong cán bộ chủ chốt; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nói đi đôi với làm, gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC) của từng đơn vị nhằm tạo thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Nhiều đơn vị trong Khối đã có những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới giải pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhất là những phong trào mang tính đặc thù của mỗi ngành, mỗi đơn vị; công tác khen thưởng đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, kịp thời đề xuất khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, đã động viên kịp thời cá nhân, tập thể, tạo động lực, niềm phấn khởi để hăng hái lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2019 được UBND tỉnh lựa chọn là năm CCHC, nên ngay từ đầu năm các đơn vị trong Khối thi đua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC; thực hiện công bố, công khai, cập nhật các thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định; thực hiện có chất lượng và hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian. Nhiều đơn vị có sáng kiến, điểm mới nổi bật trong năm như thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, triển khai Hệ thống tin nhắn tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp... góp phần quan trọng vào mục tiêu phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của UBND tỉnh năm 2019.
 
 
 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban TV Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu định hướng công tác thi đua khen thưởng trọng tâm năm 2020.

Đến và dự chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong Khối. Trong năm 2020 đề nghị các đơn vị trong Khối quan tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, trong đó quan tâm thực hiện phong trào "Nghệ An làm theo lời Bác dặn"; phối hợp cấp ủy rà soát các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên. Từ nay đến cuối năm, đề nghị các đơn vị triển khai các hoạt động chuyên môn nước rút nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu được giao; tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn nước rút nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu được giao; tích cực tham gia các hoạt động Tết Vì người nghèo.v.v

Các đơn vị đồng tình và đánh giá cao cách chấm điểm, tổng kết công tác thi đua của Khối trong năm 2019 theo hướng đổi mới, sáng tạo và thực hiện cải cách hành chính ngay trong công tác thi đua khen thưởng.

Đại diện các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như phong trào thi đua ở các cơ sở còn chưa đồng đều, toàn diện; do tính chất công tác chuyên môn của các đơn vị trong Khối không giống nhau, dẫn tới việc trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác chuyên môn vẫn còn hạn chế.
 
Chuyển giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2019 từ BHXH tỉnh sang Khối trưởng năm 2020 cho Cục Hải quan Nghệ An.

Tại hội nghị này, đại diện các đơn vị cũng đã suy tôn đề nghị khen thưởng, tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2019 cho 2 đơn vị: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, Cục Thuế Nghệ An. Đồng thời bầu Cục Hải quan làm đơn vị Khối trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An làm Khối phó năm 2020.

Hội nghị đã tổ chức cho các đơn vị trong Khối đăng ký thi đua trong năm 2020, tạo bầu không khí sôi nổi ngay từ đầu.

An Nhiên