Tuyển dụng đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động, đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước

15/11/2019 11:07 AM


Với mục đích khắc phục những bất cập trong sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Theo Công văn, đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là:

- Giáo viên đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập theo chế độ hợp đồng lao động;

- Đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015;

- Trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Giáo viên ký hợp đồng lao động có đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước có cơ hội vào biên chế (Ảnh minh họa)

Các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ vào chỉ tiêu số lượng biên chế giáo viên chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này.

Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các địa phương đã tuyển dụng đặc cách và tuyển dụng thông thường, đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật./.

Nguồn Baohiemxahoi.gov.vn