BHXH tỉnh Nghệ An triển khai phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

01/04/2020 12:36 PM


Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1943/UBND-VX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 593/BHXH-KHTC ngày 01/4/2020 về việc bổ sung hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

 

Theo đó, Phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cụ thể như sau:

1. Về số tiền chi trả: Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

2. Thời gian chi trả: theo kế hoạch từ ngày 16/4 đến ngày 25/5/2020.

Đối với những trường hợp có lý do, có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của cơ quan Bưu điện, người hưởng liên hệ trực tiếp với cơ quan Bưu điện huyện, thị trên địa bàn để đăng ký nhận tiền tại Bưu cục. Cơ quan bưu điện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí thời điểm chi trả thích hợp để đảm bảo an toàn phòng dịch theo đúng quy định.

3. Địa điểm chi trả:

- Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM: thực hiện chuyển đầy đủ cả 2 tháng 4,5 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt:

+ Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà (theo địa chỉ người hưởng) cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng.

+ Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của cơ quan Bưu điện khi người hưởng đã đăng ký trực tiếp với cơ quan Bưu điện.

+ Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

Cùng với phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH như trên, trong thời gian qua, cùng với toàn ngành, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đồng hành cùng người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19.

 

 

Nguyễn Thủy phòng KHTC