Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT thuộc các địa bàn sắp xếp theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14.

02/07/2020 02:12 PM


BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 1247/BHXH-CST ngày 02/7/2020 về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT thuộc các địa bàn sắp xếp theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc Phòng; BHXH Công an nhân dân; Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó:

BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo:

1. Từ ngày 01/07/2020, BHXH tỉnh Nghệ An tiến hành gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và cập nhật thông tin về địa chỉ xã, phường mới cho người hưởng lương hưu và một số nhóm đối tượng vào Phần mềm quản lý thuộc các địa bàn thực hiện thành lập, sáp nhập, đổi tên theo Nghị quyết số 831/NQUBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do đến nay chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về thành lập trạm y tế mới đối với các xã thành lập, sáp nhập, đổi tên theo Nghị quyết số 831/NQUBTVQH14. Vì vậy, BHXH tỉnh Nghệ An chỉ thực hiện gia hạn, tạm thời chưa thực hiện in, cấp lại thẻ BHYT đồng loạt cho người tham gia thuộc các địa bàn thực hiện thành lập, sáp nhập, đổi tên xã, phường. Chỉ thực hiện in, cấp lại thẻ BHYT theo địa chỉ xã, phường mới trong các trường hợp thẻ BHYT bị mất, hỏng, thay đổi các thông tin khác buộc phải cấp lại thẻ.

2. Để đảm bảo quyền lợi về BHYT của người tham gia, BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng kính đề nghị các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 2 BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thông báo đến và đề nghị các cơ sở KCB BHYT thuộc phạm vị quản lý phối hợp kiểm tra và chấp nhận quyền lợi KCB BHYT trong trường hợp người tham gia sử dụng thẻ BHYT đi KCB BHYT mà khi tra cứu, đối chiếu với thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT nếu tất cả các thông tin đều khớp đúng và còn thời hạn sử dụng, trừ thông tin tên xã, phường của "Địa chỉ” người tham gia (tức là thông tin địa chỉ tên xã, phường trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT khác với trên thẻ BHYT). BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về BHXH tỉnh Nghệ An (trực tiếp phòng Cấp sổ-thẻ, số điện thoại: 02383834881) để BHXH tỉnh Nghệ An được phối hợp xử lý./.