Thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020

17/02/2020 02:44 PM


BHXH tỉnh Nghệ An thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020.

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về tổ chức ký hợp đồng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT; BHXH tỉnh Nghệ An thông báo cơ sở mới ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020. Cụ thể như sau:

Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân Tân Hà thuộc Công ty cổ phần thương mại Tân Hà; Mã số cơ sở KCB: 40587; Là cơ sở KCB ngoài công lập; Hình thức tổ chức: Phòng khám bệnh đa khoa tư nhân; Hạng cơ sở KCB: Tương đương bệnh viện hạng IV; Tuyến chuyên môn kỹ thuật: Tuyến 3; Ký hợp đồng KCB BHYT ngoại trú kể từ ngày 01/02/2020; Có tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu; Địa chỉ: Khối 10, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 098 555 9008; Email: vuhuythang1974@gmail.com.

BHXH tỉnh Nghệ An thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ quốc phòng; BHXH Công an nhân dân; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam và các đơn vị có liên quan được biết để phối hợp thực hiện theo đúng quy định./.

Hà Liên