01/10/2019 12:39 PM

Hướng dẫn khai báo thông tin Phòng ban trên Cổng giao dịch điện tử.

27/09/2019 10:55 AM

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu và thay đổi mật khẩu giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam (Cổng)

25/09/2019 05:03 PM

Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp trong kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử (gddt)trên Cổng Giao dịch điện tử BHXH

23/09/2019 03:31 PM

Hướng dẫn cách xử lý đăng ký, ngừng đăng ký, kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH (gddt.baohiemxahoi.gov.vn) nhưng màn hình ...

09/09/2019 05:13 PM

Hướng dẫn sử dụng chức năng đăng ký, kê khai BHXH trên cổng Giao dịch điện tử cho Đơn vị sử dụng lao động và cá nhân người lao động

17/11/2018 08:34 AM

BHXH tỉnh Nghệ An hướng dẫn bổ sung tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn qua mạng Internet cho các đơn vị chưa có chữ ký số

08/10/2018 11:30 AM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH trên lĩnh vực giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn

Hướng dẫn khai báo thông tin Phòng ban trên Cổng giao dịch điện tử

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu và thay đổi mật khẩu giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp trong kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử trên Cổng Giao dịch điện tử BHXH

Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong thực hiện ngừng, đăng ký, kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI BHXH TRÊN CỔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT NAM

Hướng dẫn bổ sung tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn qua Internet

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH trên lĩnh vực giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CHUYỂN DỮ LIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHYT TỪ TẬP TIN EXCEL VÀO PHẦN MỀM KBHXH